دوشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۸

شماره 37 نشریه نگاشته منتشر شد

آنچه در این شماره می خوانید

تاسیس دفتر تجاری اتاق بازرگانی ایران در شهر آلماتی قزاقستان، صفحه ای نو برای تجار ایرانی

رسالت امداد کشاورز، رشد دانش کشاورزی و بهبود معیشت کشاورزان است

با قدیمی ترین پروژه شرکت سیلوسازان تهران بیشتر آشنا شوید

اولین آسانسور شیراز در سیلوی تاریخی این شهر، هنوز قابل استفاده است!

سالم خوری زندگی شما را نجات می ‏دهد!

معرفی جدیدترین پروژه احداث سیلو شرکت پاژپیمان

MENU

Back
ابزارک در پنل کناری

از دست ندهید