چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۸

شماره 37 نشریه نگاشته منتشر شد

آنچه در این شماره می خوانید

تاسیس دفتر تجاری اتاق بازرگانی ایران در شهر آلماتی قزاقستان، صفحه ای نو برای تجار ایرانی

احداث ۹ واحد تولیدی جدید توسط شرکت فجرسپاهان در آینده ای نزدیک

مدیرعامل شرکت آرد میلاد آذربایجان از افتتاح ۶ کندوی مکانیزه آرد به ظرفیت ۱۰۰۰ تن تا اوایل مرداد ماه خبر داد

با پتانسیل تولید بیش از یک و نیم برابر مصرف داخلی، کمبود ماکارونی توجیهی ندارد!

مدافع حقوق کار فرمایان در برابر سیلو سازان چه کسی است؟

نقش آنزیم ها به عنوان بهبود دهنده ها در محصولات نان و فرآورده های نانوایی

 

MENU

Back
ابزارک در پنل کناری

از دست ندهید