از آزادسازی، تنها قیمت گندم صنف و صنعت آزاد شد!

معاون بازرگانی ماکارونی مک

Tasty Fresh Colorful Ingredients for Cooking Pasta Tagliatelle with Fresh Basil and Tomatoes. Top View. Wooden Table Background.

از حجم  ۱۲ میلیون تن گندم مصرفی در کشور، میزان یک و نیم تا ۲ میلیون تن آن برای صنف و صنعت و مابقی نیز برای مصارف خبازی مورد استفاده قرار می گیرد که استفاده از گندم داخلی و عدم واردات از طرفی آثار مثبت همچون ارزآوری برای کشور و از طرف دیگر تبعاتی همچون مشکل کیفیت گندم و آرد را در پی دارد. از سه سال گذشته تاکنون بخش دولتی دخالت خود را در تامین نیاز صنف و صنعت بیشتر کرده است به گونه ای که به مرور عرضه گندم صنف و صنعت وارد بورس و واردات نیز ممنوع شد. علاوه بر این سیاست گذاری اختصاص یارانه به گندم صنف و صنعت پس از سال ۷۴ اولین قدم برای شروع مشکلات توزیع گندم و همچنین ایجاد فاصله میان قیمت واقعی و غیر واقعی شد.

شفق، معاون بازرگانی ماکارونی مک ضمن ذکر مقدمه فوق در گفتگو با خبرنگار نگاشته بیان کرد: در واقع پیش از این اتفاقات که سالهای گذشته گندم صنف و صنعت به صورت آزاد خریداری می شد؛ صنعت رقابتی شده بود و تنها افرادی که به گندم نیاز داشتند خرید می کردند لذا قیمت ها براساس قیمت واقعی تعیین می شد اما یارانه ای شدن این امر منجر به گسترده تر شدن سفره مصرف کنندگان گندم شد و سابقه نشان داده است که هنگامیکه سهمیه بندی صورت می گیرد برخی از فعالان صنف و صنعت تنها به ظاهر با پروانه صنعتی تولید کننده محسوب می شوند و این امر منجر به کمبود عرضه گندم می شود. به گونه ای که نیمه دوم سال گذشته شرکت بازرگانی دولتی ایران به ناچار طبق پروانه شرکت ها برای آنها سهمیه تعیین کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: پس از این مسائل و به دلیل ایجاد تفاوت قیمت در فروش آرد صنف و صنعت، تمام صنایع به ویژه صنعت ماکارونی در جلسات و دیدارهای مکرری که با تصمیم گیرندگان در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و مجلس داشتند؛ خواستار شفاف سازی و حذف رانت از قیمت آرد و آزادسازی قیمت گندم و آرد شدند. در نتیجه مجلس در بودجه سال ۹۸ تکلیف کرد که دولت گندم صنف و صنعت را آزاد و بدون یارانه تامین کند.

تاخیر در اعلام نرخ جدید گندم، فعالیت کارخانجات را در فروردین ماه کاهش داد

شفق عنوان کرد: به دنبال این تکلیف، قیمت جدید گندم صنف و صنعت با تاخیر ۱۸۰۰ تومان اعلام شد که این تاخیر منجر به غیرفعال شدن کارخانجات در فروردین سال ۹۸ نسبت به سالهای گذشته شد چراکه شرکت بازرگانی دولتی ایران به دلیل نامشخص بودن قیمت امکان تحویل سهمیه گندم کارخانجات را نداشتند. پس از افزایش قیمت گندم صنف و صنعت و به دلیل تغییر نرخ ارز در سال گذشته که با جهش یکباره قیمت های مواد اولیه تولید همراه بود ادامه مسیر تولید برای صنعت ممکن نبود به همین دلیل صنعت درگیر بررسی بهای تمام شده محصول شد تا قیمت جدید برای ماکارونی تعیین شود.

معاون بازرگانی ماکارونی مک با بیان اینکه افزایش قیمت گندم صنف و صنعت، به معنای آزادسازی واقعی نیست چراکه در انتخاب فروشنده و کیفیت محصول اختیاری نداریم و تنها یارانه گندم حذف شده است، گفت: نگرانی صنعت در تعیین نرخ ماکارونی این است اگر تنها افزایش قیمت گندم را با فرض ثابت بودن سایر عوامل تولید در نظر بگیرد، قیمت ماکارونی باید حداقل در شرایط فعلی  ۶۰ درصد بیشتر شود اما اعتقاد داریم که ماکارونی به عنوان یک وعده غذایی که اقشار مختلف جامعه آن را مصرف می کنند و حتی نیاز به فرهنگ سازی بیشتر دارد نباید افزایش قیمتی همچون سایر کالاها داشته باشد. لذا نرخ سال ۹۸ برای محصول ماکارونی تصویب و به زودی عملیاتی می شود که امیدواریم رفته رفته این صنعت از رانت و دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت در امر سهمیه بندی و تامین مواد اولیه رهایی یابد.

عدم ثبات قیمت مواد اولیه تولید تنها نگرانی تولیدکنندگان است

وی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر تنها نگرانی ما عدم ثبات قیمت ها و افزایش شتابان نرخ مواد اولیه تولید همچون سلفون، کارتن، بتاکاراتن، چسب و گلوتن و غیره است که مانع ادامه مسیر تولید با نرخ جدید ماکارونی شود. البته به نظر می رسد که تا حدود ۳ ماه آینده قیمت ها به ثبات برسد.

قبلی نیاز به واردات حدود یک و نیم میلیون تن گندم در کشور احساس می شود
بعدی اخذ پروانه های مکرر، امنیت سرمایه گذاری را تهدید خواهد کرد

بدون دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.