بخش عمده ای از خرید گندم بخش خصوصی هنوز در سامانه سیفای ۲ ثبت نشده است!

رییس اداره خرید غلات شرکت بازرگانی دولتی ایران

باتوجه به اینکه طبق بخشنامه ۱۹/۰۳/۹۸ دولت، امکان خرید گندم صنف و صنعت از سوی کارخانجات آرد به صورت مستقیم از کشاورزان در سال زراعی جاری فراهم شده است لذا بخش خصوصی پس از اعلام آمادگی به شرکت بازرگانی دولتی ایران از طریق انجمن های ذیربط، می تواند به شرکت های غله و خدمات بازرگانی های مناطق مراجعه و مراکز خرید خود را معرفی کند تا پس از اخذ کد در سامانه سیفای ۲ به امر خرید گندم و ثبت آن بپردازد.

سعید خان احمد، رییس اداره خرید غلات شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفتگو با خبرنگار نگاشته بیان کرد: تا تاریخ ۱۳ مردادماه سال جاری حدود ۶۱ هزار تن گندم توسط بخش خصوصی از کشاورزان خریداری شده است اما به نظر می رسد حجم خرید بخش خصوصی بیش از این میزان باشد چرا که تمام کارخانجات به صورت کامل میزان خرید خود را در سامانه سیفای ۲ ثبت نکرده اند.

امکان خرید گندم با افت کمتر برای بخش خصوصی فراهم شد

وی با اشاره به اینکه در حجم خرید گندم توسط بخش خصوصی هیچ گونه محدودیتی از سوی دولت تعیین نشده است، گفت: از مزایای این طرح برای بخش خصوصی می توان به حق انتخاب آنها در نوع کیفیت گندم و مبدا خرید اشاره کرد به گونه ای که کارخانجات آرد دیگر مجبور به دریافت هر نوع گندمی که دولت تعیین کرده از مبدا حمل مشخص نیستند و می توانند از مبادی نزدیک گندم هایی با مشخصات مورد نیاز پس از تست خرید کنند.

خان احمد تصریح کرد: کل مصرف صنف و صنعت نزدیک ۲ و نیم میلیون تن گندم در سال است که دولت سعی دارد این حجم توسط بخش خصوصی خریداری شود لذا در قانون بودجه امسال نیز قیمت فروش گندم  صنف و صنعت را معادل قیمت تمام شده گندم داخلی انتخاب کرد تا بخش خصوصی به خرید گندم ترغیب شود. همچنین این امر منجر به حذف بار خرید گندم با حجم بالا از دوش دولت و لزوم تامین بودجه، مراکز ذخیره سازی و خرید می شود.

 

عدم ثبت گندم خریداری شده در سامانه سیفای ۲، قاچاق محسوب می شود

 

رییس اداره خرید غلات GTC با اشاره به اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران باید از میزان خرید گندم دولتی و غیر دولتی در سال اطلاع داشته باشد تا در صورت کمبود گندم در آینده پیش بینی های لازم را انجام دهد، گفت: با توجه به اینکه بخش خصوصی به صورت دقیق آمار خرید گندم خود را در سامانه ثبت نکرده است لذا امکان برنامه ریزی های کارشناسانه را نداریم و از این جهت پس از جلسات مکرر با انجمن های ذیربط از بخش خصوصی درخواست کرده ایم تا میزان واقعی خرید گندم را ثبت کنند. در غیر این صورت گندم ثبت نشده در سامانه قاچاق به حساب می آید و شامل قوانین قاچاق که ضبط کالا و جریمه است، می شود.

وی در خصوص تدوام طرح خرید گندم صنف و صنعت توسط بخش خصوصی گفت: تدوام این امر به سیاست های دولت بستگی دارد اما در صورتی که دولت نگاه اقتصادی به این موضوع داشته باشد، این طرح اجرایی و گسترده تر خواهد شد.

خرید ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم توسط دولت در سال زراعی ۹۸

خان احمد در پایان افزود: تا کنون (۱۳ مرداد) ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم توسط دولت خریداری شده است که طبق مصوبه دولت خرید گندم تا آبان ماه می تواند تکمیل شود اما اصولا پیش از این تاریخ و تا شهریور ماه خرید گندم به اتمام می رسد.

 

قبلی دولت برای تعیین نرخ خرید در سال آینده، تعلل نکند!
بعدی در کار صنعتی کیفیت باید پیش از بازرگانی در حرکت باشد

بدون دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.