سوختن گلوتن در هنگام آسیاب هشداری برای تغییر نحوه شیارزنی


مهندس نامخواه با تاسیس فاز جدید اولین کارخانه والسی ایران در شهر تبریز در سال ۱۳۳۸ و مجهز شدن آن به دستگاه شیارزنی میاک آلمان زیر نظر متخصصان چکسلواکی، فعالیت تخصصی خود را آغاز نمود. وی در طول ۶۰ سال فعالیت تخصصی خود در حیطه شیارزنی، با مهندسان مختلف اروپایی همکاری کرده و موفق به اخذ دیپلم تخصصی شیارزنی در صنعت آردسازی شده است. هم اکنون با حضور بی وقفه و خدمات دهی سریع در کنار کارخانجات متعددی در سطح کشور است و در راه پیشرفت و ارتقای هرچه بیشتر این صنعت فعالیت دارد.

به گفته وی، عملکرد منحصر به فرد که هر کارخانجات آرد موظف است جهت افزایش طول عمر غلتک ها و شیارزنی مداوم انجام دهد، انتخاب دیاگرام مناسب نسبت به بار موجود در سر والس ها و جلوگیری از سنگ زنی کامل و جا انداختن شیار جدید در محل شیار قبلی است که مانع از کم شدن قطر غلتک ها در طول زمان می شود.

نامخواه در پاسخ به مهم ترین چالش کارخانجات آرد، بیان کرد: در این راستا می توان جلوگیری از سوختن گلوتن در هنگام آسیاب کردن گندم را به عنوان چالش کارخانجات نام برد که می توان با انتخاب دیاگرام مناسب نسبت به نوع و مقدار بار موجود در سطح غلتک این مساله را حل کرد. لذا در صورت تمایل کارخانجات با تهیه نمونه از سر والس ها و تغییرات جزیی در نحوه شیارزنی و تعیین مقدار دقیق کونیک غلتک های صاف مانع از افزایش حرارت داخل والس ها شده و مانع از افت کیفیت آرد شد.

وی با اشاره به لزوم رعایت مواردی جهت پیشگیری از شیارزنی های مداوم، خاطرنشان کرد: با نگهداری دوره ای و بررسی های مداوم و آسیاب نمودن یکنواخت و ثابت والس ها می توان عمر مفید غاتک ها را افزایش داد و مانع از شیارزنی های مداوم شد.

نامخواه در خاتمه در توصیه به کارخانجات آرد، یادآور شد: با شیارزنی و رفع نواقص به موقع غلتک ها می توان باعث کاهش هزینه های تولید و بالابردن عمر مفید والس ها و همچنین افزایش کیفیت آرد استحصالی شد. لذا کارخانجات آرد باید به این مهم توجه ویژه نمایند.

قبلی نظام مالی کشور تا چه میزان قدرت کنترل بازار ارز را دارد؟
بعدی اخبار چهار گوشه جهان

بدون دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.