درصد افت مفید و غیرمفید به منظور خرید کیفی‌تر گندم، کاهش می یابد

عضو هیات مدیره و مدیربازرگانی داخلی GTC

پس از اعتراضات صورت گرفته نسبت به دامنه پاکی گندم برای فصل خرید سال زراعی جدید، جدول پاکی مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و دامنه قبلی آن که افید مفت ۱۰ درصد و غیر مفید ۷ درصد بود به افت مفید ۸ و غیرمفید ۵ درصد تغییر یافت. به عبارتی برای خرید گندم در سال زراعی ۹۷ شرایط مطلوب تری ایجاد شده و اعداد جدید، ملاک خرید تضمینی گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران خواهد بود.

حسن عباسی معروفان، عضو هیات مدیره و مدیر بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران ضمن ذکر مقدمه فوق در گفتگو با خبرنگار نگاشته بیان کرد: خرید تضمینی گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال ۹۶ به عدد ۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تن رسید و رقم کل تولید کشور بیش از ۱۱ میلیون تن اعلام شد که بخشی از آن نیز برای مصارف گندم بذری و خانگی استفاده شد.

آیا در سال ۹۷ واردات خواهیم داشت؟

وی گفت: باتوجه به میزان بارش های کشور درسال زراعی جدید، عملیات زراعی و مدیریت آب و خاک کشور، میزان تولید گندم درسال ۹۷ توسط معاونت وزارت جهاد کشاورزی بالای ۱۲ میلیون تن پیش بینی شده است. همچنین پیش بینی خرید تضمینی توسط GTC نیز نزدیک به ۱۰ میلیون تن اعلام شده است.
معروفان با اشاره به اینکه در طول سه سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ کشور در تولید گندم خودکفا بوده است، گفت: سال ۹۶ تنها ۵۵ هزار تن واردات گندم به منظور ورود موقت صورت گرفت و سال ۹۵ نیز میزان واردات گندم یک میلیون تن و تنها برای مصارف خاص بوده است. روند خودکفایی گندم نشان می دهد که در سال ۹۷ نیز نیازی به واردات برای مصارف آسیابانی و خبازی نخواهیم داشت اما ممکن است برای مصارف خاصی که گندم ایران مناسب آنها نیست. در خصوص گندم دوروم که مورد نیاز صنعت ماکارونی کشور است، نه تنها نیاز به واردات نداریم بلکه در حال حاضر مازاد آن را صادر می کنیم. در حال حاضر صادرات گندم معمولی موقتاً متوقف شده و تا این تاریخ حدود ۶۰۰ هزار تن گندم، آرد و مشتقات آن به کشورهای دیگر صادر شده است.
عضو هیات مدیره و مدیر بازرگانی داخلی GTC با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی نرخ تضمینی جدید خرید گندم را مهر ماه سال ۹۶ پیشنهاد داده اما همچنان شورای اقتصاد و برنامه بودجه آن را مصوب نکرده است، گفت: اگر در زمانی مطلوب قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۹۷ اعلام می شد این افزایش نرخ می توانست منجر به ترغیب کشاورزان در کشت بیشتر و مطلوب تر شود اما از آنجایی که تاکنون قیمت تضمینی اعلام نشده و همان قیمت ۱۳۰۰ تومان سال ۹۶ است، لذا اعلام نرخ جدید، چندان تفاوتی در میزان کشت نخواهد داشت. وی تاکید نمود که اگر سیاست تشویقی را در سال های آتی اجرا نکنیم ممکن است شاهد ایجاد خدشه در خودکفایی گندم باشیم.

قبلی کاریکاتور شماره 23
بعدی پیشرفت 40 درصدی ترمینال مکانیزه غلات بندر امام خمینی

بدون دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.