مهمترین چالش های دیاگرامی کارخانجات آرد

از زبان مدیرعامل شرکت مشاوران پویان صنعت

 پس از ممنوعیت واردات گندم خارجی و کیفیت پایین واریته های گندم داخلی، مشکلات دیاگرامی تولید کارخانجات آرد بیشتر مشهود شد و مدیران عامل کارخانجات آرد نیاز به بازنگری دیاگرام را در مجموعه خود احساس کردند. در این راستا به گفتگو با دکتر عبدمحمودی، دیاگرامیست و مدرس آردسازی و مدیر عامل شرکت مشاوران پویان صنعت پرداخته ایم.

به گفته وی عمده مشکل دیاگرامی کارخانجات آرد به دو بخش بوجاری و آسیابانی مربوط می شود. در قسمت dampening باید تناسب میزان نم و زمان خواب در خواب اول و دوم متناسب با فصول و نوع گندم مصرفی رعایت شود.
محمودی تصریح کرد: در فرایند نم زنی اگر رطوبت یکنواختی از مغز آندوسپرم تا پوسته در گندم ایجاد شود می‌توان لایه بیرونی اندوسپرم (آلرون) را که ۸ درصد خاکستر دارد را به همراه سبوس از آرد جدا کرد. به گفته اساتید بزرگ اگر بخواهیم آردسازی را در یک جمله تعریف کنیم به معنای جدا سازی آلرون به همراه سبوس از مغز گندم است که این فرایند، آرد ساز را برای استحصال آردی روشن با سبوس گیری کامل با مشکل مواجه می کند.
وی یکی دیگر از مشکلات مشهود در دیاگرام کارخانجات آرد را استفاده از دیاگرام نادرست برای غلطک های شیاردار و صاف در فرآیند آسیابانی دانست و گفت: برخی کارخانجات به علت عدم آموزش و سواد پایین سرپرستان تولید، غلطک ها را اشتباهی به صورت (پشت به پشت یا تیز به تیز) قرار می دهند که اختلاف دور غلطک ها در غلطک های شیاردار و صاف رعایت نمی‌شود. همچنین در بیش‌تر کارخانجات، دستکاری دیاگرام از طرف افراد غیر متخصص منجر به برگشت های اشتباه از الک ها به والس ها می شود.
مدیرعامل شرکت پویان صنعت یادآور شد: بیش‌تر کارخانجات آرد به اشتباه پوست گیر خشک را از مدار تولید خارج نموده اند که همین امر باعث شده گرد و غبار پوسته گندم که با سایش جدا می شود، جدا نشود و پایه تمام لوله های مارپیچ آرد را تیره و کدر کند. همچنین استفاده نادرست تایفون های آرد و سبوس در کارخانجاتی که از دیاگرام سنتی و غیر علمی استفاده می‌کنند، دیده می‌شود.
شایان ذکر است که این شرکت در سال ۹۶ موفق به انجام سه پروژه برون مرزی و ۹ پروژه داخلی بهینه سازی دیاگرام شده است.

قبلی آیا می توان گندم دروم را با گندم خبازی اختلاط کرد؟
بعدی عدم حمایت دولت، فاصله رقابتی شرکت های ایرانی و ترک را دوچندان کرده است

بدون دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.