نیازمند به نیروی جوانان برای ایجاد تغییر در صنعت کشاورزی در آفریقا


قاره آفریقا برای مدرنیزه کردن بخش کشاورزی خود نیاز به نیروی جوانش دارد. مهاجرت به مناطق شهری و دیگر کشورها، جوانان آفریقا را از صنعت کشاورزی خارج کرده است. بررسی مناطق روستایی و استفاده از تکنولوژی پیشرفته در آن ‏ها باید در دستور کار دولت‏ های آفریقایی باشد تا بتوانند از نیروی جوان خود در این زمینه استفاده کنند.

در سال‏ های اخیر، رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای آفریقایی روند کندی را تجربه کرده است و تأثیرات اقلیمی نیز از طرف دیگر بر بخش کشاورزی این قاره تأثیر گذاشته است. از طرف دیگر جنگ و درگیری در نقاط مختلف این قاره مشکلات اجتماعی فراوانی را به وجود آورده است.

معاهده ‏های مشترک بین کشورهای آفریقایی خود زمینه مناسبی برای پیشرفت این کشورها را فراهم می‏ کند. در واقع صنعتی شدن بخش کشاورزی این قابلیت را دارد که وابستگی قاره آفریقا به واردات را کاهش دهد. در این راه، روستاهای کوچک باید امکاناتی نظیر آموزش، سلامت، برق و دسترسی به اینترنت را داشته باشند، با فراهم کردن همین امکانات اولیه می ‏توان از مهاجرت جوانان به شهرها جلوگیری کرد.

سرمایه گذاری گسترده تر در زمینه زیرساخت ‏ها نیز برای ارتباط بهتر کشاورزان، کارخانجات فرآوری و مصرف کنندگان نیز لازم است تا زنجیره تأمین غذا در کشورهای آفریقایی روندی عادی را طی کند. بهبود جاده‏ ها، حمل و نقل، ظرفیت ذخیره‏ سازی، انرژی و مدیریت آب همه اقداماتی هستند که باید برای بهبود وضعیت قاره آفریقا انجام شوند.

قبلی تلاش برای فروش سویا به صورت کانتینری در آمریکا
بعدی شرکت بازرگانی دولتی ایران در مسیر رفع چالش های ارزی عبور موقت گندم قرار گرفت

بدون دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.