کاهش تولید غلات به دلیل آب و هوای نامساعد

روسیه

اگرچه آب و هوای نامساعد موجب کاهش تولید غلات روسیه نسبت به سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ شد است اما همچنان میزان تولید سال جاری بیشتر از متوسط ۱۰ سال گذشته در این کشور است. پیش بینی میزان تولید در سال جاری بالغ بر ۱۰۵ میلیون تن غلات است که ۲۰.۴ میلیون تن کمتر از تولید غلات در سال گذشته است. علاوه بر آب و هوای مساعد در فصل کشت بهار، کمبود بارش باران در بسیاری از مناطق اصلی تولید کننده غلات در زمان رشد گیاهان، موجب کاهش میزان تولید به ازای هر هکتار شده است.

برای مثال تولید گندم با کاهشی ۱۲ درصدی به ۲.۸۹ تن به ازای هر هکتار رسیده است. میزان کلی تولید گندم روسیه در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ حدود ۶۸.۵ میلیون تن برآورد شده است. تا ۲ اکتبر ۲۰۱۸، ۲۳.۴ میلیون تن از گندم روسیه برداشت شده است که برابر با ۸۹.۱ درصد از سطح زیر کشت گندم در کل این کشور است که اماده برداشت بوده است.

تولید ذرت نیز ۱۱.۸ میلیون تن خواهد بود که از در مقایسه با برآوردهای قبلی با کاهش روبرو شده است و این به دلیل کاهش سطح زیر کشت ذرت در بهار گذشته است.

تولید جو نیز با کاهش به ۱۶.۸ میلیون تن رسیده است که این کاهش به دلیل برداشت کمتر از حد انتظار به ازای هر هکتار در مناطق صلی تولید کننده جو بوده است.

صادرات روسیه برای سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ حدود ۴۱.۴ میلیون تن پیش بینی شده است که از این میزان ۳۳.۴ میلیون تن گندم، ۴.۲ میلیون تن جو، ۳.۵۷ میلیون تن ذرت و ۲۵۰۰۰ تن دیگر غلات خواهد بود.

قبلی نانوایی بدون صف، نیازی که با inon محقق شد
بعدی تغییرات ناگهانی آب و هوایی و درگیری‏های مداوم، تولید غلات را با مشکلات بزرگی مواجه کرده است

بدون دیدگاه

پاسخ خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.