Posts in category

سرمقاله


برندسازی در صنعت نان مقوله جدیدی است که چند سالی از عمر آن می گذرد. با ورود نان صنعتی با تمرکز بر پروسه تولید علمی و کنترل کیفیت آزمایشگاهی، لزوم بسته بندی و رعایت نکات بهداشتی و سلامت جامعه در نگهداری نان، مقوله برندینگ به عنوان مسئله ای جذاب و نو پا به عرصه حضور …

0 39

بر اساس اعلام مقامات عراقی، تولید گندم در عراق برای اولین بار به میزان خودکفایی با حجم برداشت ۴ میلیون تن گندم و بی نیاز از واردات رسیده است. دولت عراق به منظور کاهش واردات گندم و افزایش تولید این محصول اساسی اقدام به حمایت از تولیدکنندگان داخلی خود کرده است و سیاست خرید تضمینی را دنبال می کند. …

0 48

مناطق چهارده گانه غله کشوردر سراسر استانها هر یک پس از دیگری در تکاپوی برداشت و خرید گندم قرار دارند و در حال حاضر تمامی دستگاههای مسئول در حوزه غلات به نحوی درگیرگذران اوج فصل خرید گندم هستند . بر اساس تبصره ۶ قانون، دولت در بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی موظف است، نرخ تضمینی …

0 42

ایران در طی سال های اخیر، تنش و نوسانات اقتصادی زیادی را پشت سر گذاشته است و حال در شرایط تحریم های اقتصادی حاکم و بحران صنایع اقتصادی کشور، نمی توان از برگزاری رویدادهایی مانند نمایشگاه ها، کنگره ها و همایش ها چشم پوشی کرد. در زمانی که اقتصاد داخلی گریبان گیر قوانین سخت ارگان …

0 41

جاری شدن سیل ویرانگر در بخش‌هایی از میهن عزیزمان که موجب ورود خسارت جانی و مالی هموطنان گرامی شد، قلب همه ایرانیان را به درد آورد لذا ضمن عرض عمیق ترین همدردی و تسلیت، خاصه خدمت مردمان فهیم شمال و غرب کشورکه با ازدست دادن عزیزانشان درغم جانکاهی فرورفتند؛ ازخدای منان شفای عاجل آسیب دیدگان …

0 55

ضمن تبریک حلول سال نو و فصل بیداری طبیعت بر گندمکاران و دست اندرکاران صنعت آرد و نان، امید است سال جدید شاهد بالندگی و رشد روزافزون در صنایع کشور باشیم. افزایش بارندگی در نیمه دوم سال ۹۷، نوید افزایش محصول در سال ۹۸ را می دهد و افزایش حجم محصولات زراعی، برگ برنده ای …

0 80

سال ۱۳۹۷، برای دست اندرکاران صنعت و دولتمردان همراه با دغدغه ها و چالش های زیادی بود. افزایش نرخ دلار موجب توقف بسیاری از طرح های توسعه ای و دست نگه داشتن از سرمایه گذاری های کلان به خصوص در بخش صنایع غذایی شد. جهش ارز که زمینه ساز تورم اقتصادی کلان در کشور بود، …

0 76

سامانه فروش آرد صنف و صنعت ســامانه فــروش آرد صنــف و صنعــت بــا چشــم انــداز هدفمندســازی فرآینــد توزیــع و فــروش آرد نیمــه یارانــه ای یــا آزاد، جلوگیــری از سواســتفاده هــای احتمالــی و هــدر رفــت منابــع کشــور بــه صــورت سراسری در تمامــی اســتان هــای کشــور راه انــدازی شــده اســت. بــه نظــر مــی رســد بــا اســتناد بــر …

0 291

امروزه حمل و نقل ریلی از جمله بخش‏های زیربنایی اقتصاد است که فرآیند توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرارداده و اساس مبادلات بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است. برخی متخصصان براین باورند که بین کارآیی در بخش حمل و نقل و رشد اقتصادی، رابطه‏ ای مستقیم وجود دارد و حمل و نقل را …

0 58

در روز های اخیر، خبر از افزایش قیمت نان تا ۱۰ درصد در برخی استان های کشور شنیده می شود اما آیا لازم است میزان افزایش قیمت در استان های متفاوت ثابت باشد؟! این در حالی است که در استان های بزرگ ازجمله تهران، افزایش ۱۰ درصدی قیمت نان پاسخگو مخارج و تهیه مواد اولیه …

0 77