Posts in category

گفتگو با مسئولین دولت


با خبر شدیم که وزارت جهاد کشاورزی به دنبال صادرات گندم نرم و دوروم ایران با کسب مجوز های لازمه از دولت در راستای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و استفاده از ظرفیت خالی موجود در کشور است. همچنین در این زمینه دستور صادرات آرد گندم وارداتی توسط بخش خصوصی از جانب وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز …

0 46

عدم دسترسی ملت به غذا، تهدید آینده مردم است نه جنگ افزار های کشنده معاون بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) با بیان اینکه ایران به دلیل تامین نیاز غلات کشورهای محصور در خشکی توان تبدیل شدن به هاب منطقه ای را دارد، گفت: شرایط اقلیمی ایران عامل نوسانات تولید و واردات گندم در کشور است …

0 66

در طول سالیان متمادی یکی از مهم‌ترین دغدغه های مسئولین کشور به ویژه مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران، بحث تحقق امنیت غذایی کشور و تأمین ذخیره استراژیک گندم به عنوان اصلی ترین منبع غذایی مردم کشور بوده است. هم اکنون با گذشت چند سال، امسال خبر عدم واردات گندم در سال ۹۵ از یک سو نوید …

0 46