Posts in tag

گندم


راه اندازی سامانه فروش آرد سایر مصارف یکی از شایسته ترین اقدامات صورت گرفته در سال های اخیر بوده است اما به نظر می رسد با واقعی شدن قیمت ها و یا حداقل کاهش فاصله قیمتی با واقعیت و جبران هزینه های مصرف کننده نهایی به شیوه های دیگر ازجمله یارانه نقدی نان باعث ایجاد …

0 84

با توجه به انتشار مطلبی با عنوان “خودکفایی در تولید گندم، ابهام یا واقعیت” در شماره ۳۴ ماهنامه نگاشته در اسفندماه ۹۷، لازم است به منظور تنویر افکار عمومی مواردی چند یادآور شود:

0 70

به دلیل افزایش بارندگی های اخیر در استان سیستان و بلوچستان و گل آلود شدن زمین های کشاورزی، برداشت گندم در این استان با فواصل زمانی و از ۱۱ فروردین ماه شروع شد که تا کنون بالغ بر ۵۰۰ تن گندم خریداری شده است. سازمان جهاد کشاورزی تاکنون خسارتی در این استان اعلام نکرده است …

0 70

اگرچه افزایش بارندگی های اخیر و سیلاب پیش آمده در استان گلستان منجر به کاهش میزان برداشت گندم و خسارت به ۳۰۰ هزارتن گندم شده است اما باید گفت که این بارندگی ها در مناطقی که گندم دیم وجود داشته منجر به تقویت آن شده است که این موضوع تاحدودی خسارت ها را جبران می …

0 67

بر اثر وقوع سیلاب‌های شدید در فروردین‌ماه امسال، حدود یک تا ۵/۱ میلیون تن گندم در استان‌های سیل‌زده دچار خسارت شده است که خوشبختانه با وجود بارندگی‌های فراوان در سایر استان‌های دورمانده از سیل با افزایش کشت گندم در اراضی کشاورزی نسبت به سال گذشته روبه رو هستیم که این امر می‌تواند تا حدودی خسارت …

0 65

از حجم  ۱۲ میلیون تن گندم مصرفی در کشور، میزان یک و نیم تا ۲ میلیون تن آن برای صنف و صنعت و مابقی نیز برای مصارف خبازی مورد استفاده قرار می گیرد که استفاده از گندم داخلی و عدم واردات از طرفی آثار مثبت همچون ارزآوری برای کشور و از طرف دیگر تبعاتی همچون …

0 69

اگرچه پیش از سیل و بارندگی ها با توجه به شرایط مساعد گندم، پیش بینی می شد که ۱۲ میلیون تن گندم در سال جاری برداشت شود اما به دنبال اتفاقات اخیر و سیلاب ها پیش بینی می شود که حدود یک تا یک و نیم میلیون تن گندم خسارت دیده است که البته آمار …

0 74

اگرچه بارندگی های اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه تعدادی از استان ها را با سیل و خسارت مواجه کرد اما بلاشک این بارندگی ها در مزارع گندم آبی و دیم که دچار سیل نشده اند؛ منجر به افزایش عملکرد و تولید می شود. به طور کلی برآورد خسارت سیل در کلان حدود ۶-۵ درصد …

0 70

استحصال بیشتر آرد و کاهش درصد سبوس هدف نهایی یک واحد آسیابانی است و این هدف نیز نتیجه یک فرآیند درست در فرآیند آسیاب محسوب می شود. چرا که تمامی شاخص های این فرآیندبهم مربوط است. در مرحله اول تخلیه صحیح و تفکیک صحیح گندم و نت حد توان تهیه گندم با کیفیت صورت می …

0 122

دکتر طهرانی، مدیر منطقه CIS  شرکت بازرسی فنی نسا بین الملل (NIC) با بیان اینکه شرایط آب و هوایی تاثیر مستقیم بر میزان و کیفیت تولید گندم دارد، اظهار کرد: بازده تولید گندم به ۳ عامل اصلی بستگی دارد: شرایط اقلیمی، ترکیب و نوع خاک و تکنولوژی تولید. از نظر اقلیمی دو نوار جغرافیایی در …

0 446